beats by dre cheap

SKOJ

SKOJ je osnovan u Zagrebu 10. oktobra 1919. kao politicka organizacije revolucionarne omladine, koja je slijedila politiku Socijalističke radnicke partije Jugoslavije (komunista).

Regionalni komiteti su prvobitno bili osnovani, ali su ukinuti 1920. 1921, organizacija je zabranjena zajedno sa partijom, koja je u medjuvremenu promijenila ime u Komunistička partija Jugoslavije (KPJ). Dva kongresa su tajno odrzavana tokom 1920-ih, II u junu 1923, a III u junu 1926. SKOJ je postao i clan Medjunarodne komunisticke omladine.

http://zagorac.slobodnajugoslavija.org/zagrebacki_korpus/skoj_zagreb.JPG


Izmedju dva svjetska rata, mnogi članovi organizacije su ubijeni od strane vlasti, zajedno sa drugim komunistima. Među njima je bilo i sedam sekretara SKOJ-a:
Paja Marganović,
Mijo Oreški,
Janko Mišić,
Pero Popović Aga,
Josip Kolumbo,
Josip Debeljak i
Zlatko Šnajder.
Jedan od sekretara SKOJ-a bio je i Ivo Lola Ribar. Ipak, organizacija je nastavila da raste. Regionalni komiteti su ponovo uspostavljeni 1939.

Nakon što su Sile Osovine okupirale Jugoslaviju 1941, SKOJ je organizovao ujedinjeni omladinski front Antifasističke omladinske komitete, sa ciljem borbe protiv fasizma, koji su se na kongresu Antifasisticke omladine Jugoslavije u Bihacu 1942. ujedinili u Ujedinjeni savez antifasističke omladine Jugoslavije (USAOJ). SKOJ je postao dio sire organizacije, ali je nastavio da nezavisno djeluje u njoj.

 


Titovo doba
http://titovodoba.blogger.ba
21/02/2009 18:12