beats by dre cheap

04.juli 1941

Politbiro  CK KPJ 04. jula 1941, god  donio je u Beogradu  odluku o dizanju ustanka.

Izrađen  je plan za njegovo izvođenje u cijeloj zemlji. Tim planom je predviđen partizanski način  ratovanja i određena strategija vođenja narodnooslobodilačkog

rata i taktika izvođenja borbenih dejstava u okupiranoj zemlji.

Kao početna forma organizacije ustanka i stvaranja nove oružane sile uzeti su partizanski odredi . to su  teritorijalne vojne formacije, pogodne za privlačenje narodnih masa u borbu i za stvaranje krupnijih partizanskih formacija, kada se za to ukaže potreba.

Da bi se organizovanje odreda od početka usmjerilo planski i jedinstveno na cijeloj teritoriji Jugoslavije, Glavni štab narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije (NOPOJ)   izdao je potrebna uputstva u kojima je, pored ostalog,  iznio osnovna načela organizacije i taktike partizanskog ratovanja, odredio političke i vojne zadatke i ukazao na perspektive daljeg razvoja ustanka. Istim Uputstvima svi partizanski odredi,  sa svojim štabovima, na cijeloj teritoriji Jugoslavije stavljeni su pod vrhovno rukovodstvo Glavnog štaba NOPOJ.

Prvih mjeseci ustanka narodnooslobodilačka borba bila je u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, a počela se

uspješno razvijati i u Hrvatskoj i Sloveniji. Oslobođen je znatan broj naseljenih mhesta i obrazovano više slobodnih teritorija, a partizanski odredi ubrzo su se razvili i osposobili za krupnije borbene akcije

Titovo doba
http://titovodoba.blogger.ba
10/07/2012 00:29